Project afgerond

Paviljoen Veteranenbegraafplaats Loenen

Op de Veteranenbegraafplaats in Loenen worden uitvaarten met militair eerbetoon gehouden. Rots Bouw heeft hier een educatief herdenkingspaviljoen gebouwd.

Nieuw educatief paviljoen voor herdenking en ceremonies

Op de begraafplaats is ook een nieuw herdenkings- en educatiecentrum ingericht. Hier krijgen bezoekers informatie over de inzet van Nederlandse burgers en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en internationale vredesmissies. Door de flexibele en losse opzet van de ruimtes en de overdekte buitenruimtes kreeg het paviljoen een tweeledige functie. Een multimediale, educatieve opstelling laat de bezoekers kennis maken met de verhalen van oorlogsslachtoffers en veteranen. Daarnaast kunnen nabestaanden in het centrum op eigen wijze invulling geven aan een uitvaartceremonie. Het gebouw fungeert als aula voor  de nieuwe Nationale Veteranenbegraafplaats in Loenen en het bestaande ereveld.

De drie hoofdruimtes -de aula, tentoonstellingsruimte en condoleanceruimte- vormen een harmonieus geheel. Al naar gelang de gelegenheid zijn ze voor een ceremonie te combineren, of onafhankelijk van elkaar door verschillende groepen gelijktijdig te gebruiken. Het gehele project bestaat uit een multifunctionele paviljoen met voorterrein, een bordeskamer met daarin de veteranenbegraafplaats en een nieuw entreegebied

De dakconstructie bestaat uit een in het werk gestorte betonnen plaat die zowel de binnen- als de buitenruimtes overkapt. Alleen de grote aula wordt overspannen door een kanaalplaat. De binnenruimtes zijn van binnen geïsoleerd om koudebruggen te voorkomen. Hierdoor werd het mogelijk de dakvloer doorgaand uit te voeren en rondom de dragende wanden uit te kragen. In het ontwerp en de detaillering is rekening gehouden met temperatuureffecten van dit ‘omgekeerde dak’.

De onderkant van het dak van de buitenruimtes en de dakrand is schoonwerk zichtbeton. Het dak wordt ondersteund door wanden van betonsteen en twee slanke stalen kolommen. De wanden van het gebouw zijn gemaakt van natuursteen, de puien zijn van aluminium en bij vloeren en het dak is het beton mooi in het zicht gebleven.

Het project is op 26 november 2020 geopend door Koning Willem Alexander. De koning bezichtigde de permanente expositie en ontmoette een aantal personen die de veteranenbegraafplaats hebben gerealiseerd. Na de openingshandeling volgde een wandeling over de begraafplaats. Tijdens de wandeling sprak de koning met de betrokkenen over de aanleg van de veteranenbegraafplaats, de bouw van het herdenkings- en educatiecentrum, de vaste en wisselende exposities en het educatieprogramma.

Nederland telt ruim 115.000 veteranen van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Uit onderzoek is gebleken dat veteranen behoefte hebben aan een laatste rustplaats onder kameraden. Op de veteranenbegraafplaats in Loenen, gelegen naast Nationaal Ereveld Loenen, kunnen veteranen en desgewenst hun partner worden begraven of kan hun as worden uitgestrooid. Het herdenkings- en educatiecentrum heeft een aulafunctie voor het ereveld en de veteranenbegraafplaats. In de tentoonstellingsruimte staan de verhalen van oorlogsslachtoffers en van veteranen centraal.

Architect

KAAN architecten

Type

Paviljoen, Begraafplaats

Oplevering

2020

Locatie

Groenendaalseweg, Loenen

Contact met Rots Bouw

Meer weten over onze manier van bouwen of onze ideeën om je project aan te pakken? We gaan graag met je om tafel.

Ik ga elke ochtend fluitend naar m’n werk!