Privacyverklaring
Rots Bouw, gevestigd aan de Broekstraat 24, 7122 LC in Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hieronder in onze privacyverklaring zijn opgenomen.

We streven er met uiterste zorgvuldigheid naar om je privacy maximaal te waarborgen, want we vinden de bescherming van jouw persoonlijke gegevens van het grootste belang.

Privacy krijgt prioriteit
Vertrouwelijke omgang met je persoonsgegevens heeft prioriteit bij Rots Bouw. We verwerken je gegevens strikt volgens de actuele wet- en regelgeving voor privacy. Je gegevens wordt verwerkt omdat je met ons samenwerkt en je gegevens aan ons beschikbaar stelt. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Overzicht persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum en -plaats
 • Bankrekeningnummer
 • Alleen als het nodig is verwerken we ook je BSN (burgerservicenummer).

Waarom verwerken we je gegevens?
Vanuit welke uitgangpunten verwerken we je persoonsgegevens? Het gaat om:

 • De uitvoering van onze overeenkomst.
 • Contact via de telefoon of via e-mail, wanneer dat nodig is om ons werk goed te kunnen doen.
 • Onze nieuwsbrief verzenden naar je e-mailadres.
 • Informatie met je delen over wijzigingen die van invloed zijn op onze diensten.
 • We verwerken ook wettelijk verplichte persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer het

wettelijk gezien nodig is om je gegevens met overheidsinstanties te delen.

Geen digitale besluitvorming
We maken nooit keuzes op basis van automatisch door een computersysteem gegenereerde verwerkingen van persoonsgegevens. Er zijn altijd mensen van Rots Bouw betrokken bij het nemen van beslissingen die je gegevens aangaan.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door Rots Bouw nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Delen van gegevens
Rots Bouw verkoopt je persoonsgegevens nooit en deelt ze nooit met derden. Delen van je gegevens gebeurt alleen als het noodzakelijk is om onze overeenkomst goed te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Met partners die je gegevens in onze opdracht opnemen sluiten we een overeenkomst die de veiligheid van je persoonsgegevens uitdrukkelijk waarborgt. Voor al deze verwerkingen van je gegevens is Rots Bouw verantwoordelijk.

Cookies
Om onze website optimaal te laten werken gebruiken we uitsluitend functionele en technische cookies. We passen ook analytische cookies toe, maar alleen die cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein en eenvoudig bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd. Je webbrowser plaatst deze cookies na jouw toestemming op je computer, laptop of mobiele telefoon.

Cookies verwijderen
In je browser kun je instellen dat er geen cookies worden opgeslagen. Eerder opgeslagen informatie kun je door je browser laten verwijderen.

Jouw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
 • Je hebt het recht jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de wijze waarop Rots Bouw je persoonsgegevens verwerkt.
 • Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. Daarom kun je ons verzoeken jouw door Rots Bouw verwerkte gegevens naar een door jou aangedragen organisatie te sturen.

Wil je overgaan tot inzage in jouw persoonsgegevens bij Rots Bouw, correctie, verwijdering, jouw toestemming intrekken, bewaar maken tegen onze gegevensverwerking of een overdracht aanvragen? E-mail je verzoek naar dheezen@rotsbouw.nl, vergezeld van een kopie van jouw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, het paspoortnummer, burgerservicenummer (BSN) en de strook met nummers onderaan het paspoort zwart. Jouw privacy is daarmee beschermd. Rots Bouw reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, op je verzoek.

Veiligheid voor alles
We besteden maximale aandacht aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Dit om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging ongewenste openbaarmaking te verhinderen. Twijfel je aan de beveiliging van jouw gegevens of zijn er indicaties van misbruik? Stuur dan een e-mail naar info@rotsbouw.nl.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Rots Bouw behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Mochten er wijzigingen van kracht worden, dan maken we daar via onze website melding van.

Klachten
Je kunt een klacht over de verwerking van je gegevens door Rots Bouw indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie
Wil je meer weten over de manier waarop we met jouw privacy en met cookies omgaan?

Neem dan contact met ons op via ons telefoonnummer 0543 49 50 10 stuur een e-mail naar info@rotsbouw.nl.