Project afgerond

Sporthallen Egerbos I en II in Venlo

De sporthallen Egerbos I en II zijn vernieuwd op basis van cradle to cradle uitgangspunten. Het ontwerp is van 2.0 Architecten, in samenwerking met het C2C ExpoLAB.

Duurzaam en in harmonie met de kleinschalig omgeving

De focus lag op het gebruik en opwekken van schone energie, toepassing van gezonde en veilige materialen en functioneel groen. Gebruikers worden bewust gemaakt van het belang en de voordelen van circulair bouwen, onder meer door een educatieve route in het gebouw. Voor Egerbos II viel de keuze op vervangende nieuwbouw. Deze sporthal voldeed niet meer aan de gewenste eisen. Egerbos I bleef  behouden en werd aangepast aan de moderne eisen. De nieuwe Egerbos II sporthal is verdiept aangelegd en kwam iets los te liggen van de bestaande hal. Hiermee is ruimte gecreëerd voor de kantine als hart van het complex. Door de verdiepte aanleg profiteert de hal van natuurlijke koeling en krijgen beide sporthallen natuurlijk daglicht.

De nieuwbouw sluit stedenbouwkundig harmonieus aan op de kleinschalige omgeving en biedt maximaal zicht op de sportvloeren. De centraal gesitueerde ingang draagt bij aan een goede oriëntatie voor sporters en bezoekers. Voor het onderwijs is een dojo-ruimte voor vechtsporten gerealiseerd. De gevel van het vernieuwde complex is omzoomd door een groene ‘sjaal’. Hierdoor wordt het gebouw beter ingepast in de omgeving. De groene gevel en groene daken hebben een positief effect op de beleving, maar ook op de luchtkwaliteit, de waterhuishouding en het energieverbruik.

Architect

2.0 Architecten

Type

Sporthallen bij school

Oplevering

2015

Locatie

Drie Decembersingel, 5922 Venlo

Contact met Rots Bouw

Meer weten over onze manier van bouwen of onze ideeën om je project aan te pakken? We gaan graag met je om tafel.

Ik ga elke ochtend fluitend naar m’n werk!