Project afgerond

Duurzame renovatie Sportcampus Utrecht

Rots Bouw nam deel aan de grondige verbouwing van de Sportcampus, met daarin Leidsche Rijn College en een sporthal.

Bouwteampartner en coördinator van 5 projecten onder één dak

Rots Bouw was als bouwteampartner verantwoordelijk voor de uitvoeringsexpertise, materiaalkennis en kostenkennis. Het gebouw kreeg een upgrade, de aula werd aangepast en achterstallig onderhoud uitgevoerd. Rots Bouw coördineerde projecten van vijf partijen. Het ging daarbij om de BINAS-inrichting, de BMI-installatie, buitenzonwering, een HoCoSto warmtebuffer en akoestische voorzieningen voor de sportzaal. Naast de verbouwing vonden ruimtelijke wijzigingen in overige bouwdelen plaats. Er zijn ook bouwkundige en installatietechnische aanpassingen doorgevoerd, een upgrade van de ventilatie volgens Frisse Scholen klasse B. Ook werd het complete, 17.408 m² bruto vloeroppervlak tellende gebouw energie neutraal (ENG).

Tijdens de verbouwwerkzaamheden bleef de school in gebruik. Door gefaseerd te verbouwen ondervond het Leidsche Rijn College niet of nauwelijks hinder van de werkzaamheden.

Architect

Wiel Arets

Type

Scholen

Oplevering

2022

Locatie

Maartvlinder 1, Utrecht

Contact met Rots Bouw

Meer weten over onze manier van bouwen of onze ideeën om je project aan te pakken? We gaan graag met je om tafel.

Ik ga elke ochtend fluitend naar m’n werk!