Nieuwbouw en verbouw C2C sporthallen Egerbos – Venlo

Nieuwbouw en verbouw C2C sporthallen Egerbos – Venlo2019-01-07T13:32:45+00:00

Project Description

De sporthallen Egerbos I en II zijn vernieuwd volgens de uitgangspunten van Cradle-to-cradle (C2C). Het ontwerp is gemaakt door 2.0 Architecten, in samenwerking met het C2C ExpoLAB.

De Focus voor Egerbos lag op het gebruik en opwekking van schone energie, het gebruik van gezonde en veilige materialen en het inzetten van functioneel groen. Ook worden gebruikers bewust gemaakt van C2C en de voordelen ervan, onder meer doordat er een educatieve route door het gebouw is uitgezet.

Voor één van de twee sporthallen is voor vervangende nieuwbouw gekozen (Egerbos II) omdat deze niet meer aan de gewenste eisen voor sport voldeed. De andere hal is behouden gebleven en aangepast aan de wensen van nu (Egerbos I). De kantine is in het nieuwe complex verplaatst naar het midden van het complex. Voor het onderwijs is er een dojo ruimte voor vechtsporten gerealiseerd.

De nieuwe sporthal is verdiept aangelegd en is iets los komen te liggen van de bestaande ha. Hiermee is ruimte is gecreëerd voor de kantine als hart van het gebouw. Door de nieuwe sporthal verdiept aan te leggen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke koeling, worden beie sporthallen van natuurlijk daglicht voorzien, sluit de nieuwbouw stedenbouwkundig goed aan op de kleinschalige omgeving en wordt maximaal zicht geboden op de sportvloeren. De centraal gesitueerde ingang draagt bij aan een goede oriëntatie voor de sporters en de bezoekers.

De gevel van het vernieuwde complex is omzoomd door een groene “sjaal”. Hierdoor zal het gebouw beter worden ingepast in de omgeving. De groene gevel en de groene daken hebben een positief effect op de beleving, maar ook op e luchtkwaliteit, de waterhuishouding en het energieverbruik.

De sporthal ligt naast het Blariacumcollege, dat met 1600 leerlingen intensief gebruik maakt van de sporthallen voor zowel sportlessen als andere schoolse activiteiten zoals eindexamens en andere evenementen.

LOCATIE
Drie Decembersingel, 5922 Venlo

TYPE
Sporthallen bij school

ARCHITECT
2.0 Architecten

OPLEVERING
2015

Locatie