Sportcampus Leidsche Rijn in Utrecht officieel geopend!

Sportcampus Leidsche Rijn is klaar voor de toekomst!

Woensdag 28 februari vond de officiële en feestelijke opening plaats van Sportcampus Leidsche Rijn in Utrecht. Een mooi moment voor ons als Rots-bouwers om terug te kijken op dit uitdagende project. Tijdens de opening werden de eerste resultaten en energieprestaties gedeeld van dit energieneutrale gebouw.

De Sportcampus beschikt onder meer over een warmteopslag met waterbuffers, zonnecollectoren en zonnepanelen. Een uitgekiend energiesysteem om het gebouw mee te verwarmen en te koelen. En bovenal een gezond klimaat voor leerlingen en docenten.

Klaar voor de toekomst

Sportcampus Leidsche Rijn, met een college en sporthal, is grondig en duurzaam gerenoveerd. Het complete gebouw van maar liefst 17.408 m² bruto vloeroppervlak is energieneutraal (ENG). Het pand is zelfvoorzienend in warmte en het terrein is op een duurzame manier opnieuw ingericht.

De werkzaamheden omvatten niet alleen aanpassingen aan de aula en het uitvoeren van achterstallig onderhoud, maar ook ruimtelijke wijzigingen in andere delen van het gebouw. Er zijn tevens bouwkundige en installatietechnische aanpassingen doorgevoerd, waaronder een upgrade van de ventilatie volgens Frisse Scholen klasse B.

Zonnecollectoren en zonnepanelen zorgen voor genoeg energie voor het hele gebouw. Er wordt niet meer energie gebruikt dan dat er zelf opgewekt wordt. Dit is mogelijk omdat het nieuwe systeem ervoor zorgt dat de opgewekte energie: opgeslagen in grote ondergrondse bakken met warm en koeler water alleen gebruikt wordt wanneer dat nodig is. De energie die tijdens de warme zomerdagen opgeslagen wordt, wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen. En in de zomer zorgt het koele water uit de opslag voor een fijne temperatuur in de school.

Tijdens de bouwwerkzaamheden bleef de school in gebruik. Door gefaseerd te verbouwen ondervond het Leidsche Rijn College nauwelijks hinder van de werkzaamheden.