CO2 prestatieladder

CO2 prestatieladder2020-10-16T09:52:57+00:00

Met deze pagina op de website willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het CO2-beleid binnen ons bedrijf.
In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO2-uitstoot. Door het maken van een CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3.

Energiebeleid van Rots Bouw

Wij willen de uitstoot van CO2en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van onze bouwproductie verminderen.

A | INZICHT

Rots Bouw heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2015 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE

Rots Bouw heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

Rots Bouw communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

Rots Bouw neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal.

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Rots Bouw zal ieder half jaar in haar communicatieberichten communiceren over haar CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Rots Bouw: