Onder maatschappelijk vastgoed verstaan we gebouwen met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch. In deze categorie realiseerde Rots Bouw diverse projecten:

Scholen
Sportaccommodaties
Zorgcomplexen